Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie
czwartek, 21 września 2017 22:20

Warszawa, 20.09.2017 r.

OŚWIADCZENIE Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania dotyczące oszczerstw ZNP

NSZZ „Solidarność” – Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania stwierdza, że rozpowszechniane przez Zarząd Główny ZNP informacje na temat zgody NSZZ „Solidarność” na likwidację uprawnień nauczycieli zawartych w Karcie Nauczyciela są perfidnym kłamstwem. Obecny spór pomiędzy Rządem a Solidarnością dotyczy wysokości i terminu wprowadzenia podwyżki dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

NSZZ „Solidarność” nigdy nie „kupczyła” uprawnieniami zawartymi w Karcie Nauczyciela w zamian za podwyżki. Ustawa Karta Nauczyciela jest dziełem naszego związku. Jej uchwalenie to wynik protestu nauczycieli NSZZ „Solidarność” z 1980 r.który doprowadził do podpisania w Gdańsku umów z ówczesnymi władzami.

NSZZ „Solidarność” nieustannie walczy o utrzymanie Karty Nauczyciela.To nie przypadek, że ZNP powołuje się na ustawę z 1926 r., ponieważ przy negocjacji Karty Nauczyciela z 1982 r. nie brał większego udziału.

To oni za cenę doraźnych własnych korzyści godzili się na przestrzeni lat na ustępstwa wobec rządu w sprawie uprawnień nauczycieli (lata rządów SLD-PSL,PO-PSL). To nieprawda, że Rząd prowadzi jednostronne negocjacje, ZNP uczestniczy w pracach wszystkich grup roboczych i zespołu ds oświaty.

To ZNP, za cenę politycznych korzyści, próbuje dziś dzielić środowisko oświatowe, rozpowszechnia nieprawdziwe informacje i próbuje nimi przykryć własną nieudolność w relacjach z Rządem w sprawach pracowniczych.

Co więcej współdziała z partiami i organizacjami, które są antypracownicze.

Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni!

Nie słuchajcie kłamstw ZNP!

Nie pozwólcie sobą manipulować!

W walce o godne zarobki bądźmy razem!

Przewodniczący KSOiW

Ryszard Proksa

 
czwartek, 21 września 2017 22:18

KOMUNIKAT KSOiW NSZZ „Solidarność” z obrad Prezydium Rady KSOiW i spotkania z minister Anną Zalewską.
na stronie KSOiW >>>

 
czwartek, 21 września 2017 22:01

Rzeszów, 20 września 2017 r.

Stanowisko

Rady Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
w Rzeszowie ws. podwyżek płac dla nauczycieli, z dnia 20 września 2017 r.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania
w Rzeszowie wyraża głębokie rozczarowanie propozycjami podwyżek płac dla nauczycieli złożonymi przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską i stwierdza, że nie nastąpiły przesłanki, by uznać, że zostały spełnione postulaty, wyrażone w stanowisku Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie stanu negocjacji z MEN w zakresie statusu zawodowego pracowników oświaty z dnia 23 sierpnia 2017 r..

Więcej…
 
czwartek, 21 września 2017 21:57

Uroczystości w Turzy

W dniu 17 września 2017 r. w Turzy odbyła się uroczystość religijno-patriotyczna w 73. rocznicę mordu przez NKWD na żołnierzach i oficerach Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych z pobliskiego obozu w Trzebusce. Ks. biskup Kazimierz Górny przewodniczył Mszy św. W uroczystości wzięli udział: posłowie na Sejm RP, władze wojewódzkie i samorządowe, NSZZ „Solidarność”, Strzelcy, poczty sztandarowe i mieszkańcy. Uroczystość została uświetniona programem artystycznym, Apelem Poległych, salwą honorową i złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Pomordowanych, przez liczne delegacje. Organizację Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania I Regionalną Sekcję reprezentowała przewodnicząca Bogusława Buda i poczet sztandarowy w składzie: Joanna Zięba, Barbara Żak i Dariusz Zięba.

 

 
piątek, 08 września 2017 21:04


więcej>>

 
poniedziałek, 04 września 2017 21:14

Inauguracja nowego roku szkolnego 2017/18

Ogólnopolska, a zarazem wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2017/18 odbyła się
w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie – w województwie podkarpackim. Uroczystość swoją obecnością zaszczyciła Prezes Rady Ministrów Beata Szydło oraz minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Wśród uczestników inauguracji znaleźli się także parlamentarzyści, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, wicemarszałek Maria Kurowska oraz przewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś, Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, przedstawiciele instytucji, służb oraz uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami. Gospodarzem miejsca był starosta strzyżowski Robert Godek.
Inaugurację rozpoczęła msza św., której przewodniczył JE ksiądz biskup Jan Wątroba Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej. Podczas swojego wystąpienia pani Premier zadeklarowała zapewnienie pełnej opieki medycznej dla dzieci w szkołach, jak również 15 procentowej podwyżki dla nauczycieli w ciągu 3 lat, a pierwsza będzie w drugim kwartale 2018 roku. Pani Minister edukacji potwierdziła zapowiedzianą podwyżkę dla nauczycieli oraz przedstawiła założenia reformy tj. nowoczesne podstawy programowe, krajowy program doskonalenia nauczycieli i zapowiedziała program „Laboratorium”, a także ogłosiła rok szkolny 2017/18 „Rokiem dla niepodległej”.  W tej uroczystości uczestniczyła zaproszona  przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie Bogusława Buda.

 

 
niedziela, 20 sierpnia 2017 00:00

Polskie Termopile

17 sierpnia 1920 roku, podczas wojny polsko-bolszewickiej ochotniczy batalion Wojsk Polskich stoczył pod Zadwórzem bitwę na śmierć i życie, jedną z kilku bitew, które zapisały się w historii, jako polskie Termopile. W wąskim przesmyku pomiędzy niewielkim lasem a torami kolejowymi poległ kwiat młodzieży lwowskiej, zagradzając drogę na Lwów oddziałom Pierwszej Armii Konnej Siemiona Budionnego. Z 330 żołnierzy poległo 318, garstkę ocalałych wzięto do niewoli, pozostali, wraz z dowódcą, kapitanem Bolesławem Zajączkowskim, wybrali śmierć samobójczą. Siedmiu poległych, których zwłoki udało się zidentyfikować, spoczęło na Cmentarzu Orląt, pozostałych, bestialsko rozsieczonych szablami, dobijanych kolbami, po śmierci ćwiartowanych i tak zmasakrowanych pozostawionych na pastwę sierpniowego słońca przez rozwścieczonych krwawym oporem budionowców, pochowano na przedpolach Lwowa, których bohatersko bronili, w mogile przy kurhanie z napisem „Orlętom poległym w dniu 17 sierpnia 1920 r. w walkach o całość ziem kresowych”. W okresie międzywojennym odbywały się tu uroczystości rocznicowe z udziałem rodzin poległych, wojska i harcerzy. Kiedy Kresy zostały wydarte Rzeczpospolitej przez Związek Sowiecki, ten uświęcony krwią skrawek ziemi trwał w osamotnieniu, skazany na zapomnienie, a nawet na potępienie i planową dewastację. W ostatnich latach wysiłkiem rąk i serc polskich przywrócono temu miejscu należną mu cześć, jednakże władze niepodległej Ukrainy nie zgodziły się na przywrócenie tablicy z napisem w pierwotnym brzmieniu, a jedynie na krótki tekst w językach polskim i ukraińskim: „Polskim Orlętom poległym w walce z wojskami bolszewickimi”.

Więcej…
 
niedziela, 03 września 2017 17:49

NARODOWE CZYTANIE "Wesela" w Rzeszowie.

Narodowe Czytanie dramatu pt. „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego odbyło się w Rzeszowie w dniu 2 września 2017 r. w godz. od 14.00 do 17.00 w ogrodach przy Bazylice Ojców Bernardynów w Rzeszowie. Akcji patronowała Para Prezydencka. Organizatorami byli: wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Cypryś, podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch  i dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Rzeszowie Anna Murias. W grupie osób czytających, które reprezentowały różne środowiska i profesje, była zaproszona Bogusława Buda przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie. Narodowe Czytanie  „Wesela” odbyło się w roku poprzedzającym 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, a czas wspólnego czytania był także czasem refleksji nad ważnymi dla polskiej historii wydarzeniami.

 
niedziela, 03 września 2017 13:22

Życzenia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018.

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2017/2018 w imieniu Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” składam wszystkim nauczycielom, pracownikom oświaty, członkom naszego Związku działającym w służbie oświaty najserdeczniejsze życzenia spokojnej i satysfakcjonującej pracy.

Życzę wytrwałości i odwagi w kształtowaniu młodych umysłów i realizowaniu swoich projektów i planów. Żeby ten rok szkolny przyniósł Wam wiele zadowolenia z wielkich i małych osiągnięć, żeby obfitował w życzliwość kolegów z pracy, szacunek ze strony uczniów, a także żeby szkoła była środowiskiem przyjaznym wszystkim, gdzie wraca się z przyjemnością, a nawet z dumą.

Z nowymi siłami ruszamy po wakacjach w nowe wyzwania, jakie stoją przed nami w kontekście zmian systemu edukacyjnego w Polsce. Walczymy razem o dobro polskiej szkoły, ucznia i nauczyciela. Nikt za nas tego nie zrobi. To na pewno będzie też czas trudnych decyzji.

Bądźmy w naszych dążeniach SOLIDARNI. Tylko RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ.

Z wyrazami szacunku

Ryszard Proksa

przewodniczący KSOiW

NSZZ "Solidarność"

 
czwartek, 24 sierpnia 2017 20:19

Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie stanu negocjacji z MEN w zakresie statusu zawodowego pracowników oświaty.

Warszawa, 23 sierpnia 2017 r.

Rada KSOiW NSZZ „Solidarność” negatywnie ocenia stan negocjacji i uzgodnień w sprawie zmian statusu zawodowego nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Dotychczasowy przebieg prac uniemożliwił merytoryczną dyskusję, co skutkuje brakiem rzetelnych i konkretnych propozycji poprawy systemu oświaty, nie pozwala na wypracowanie satysfakcjonujących uzgodnień. W tej sytuacji głos przedstawiciela NSZZ "Solidarność" w Zespole ds. statusu zawodowego pracowników oświaty nie został uwzględniony w najważniejszych dla nas sprawach:

- zmiany systemu wynagrodzenia uwzględniającego znaczny wzrost płac,

- zmiany systemu finansowania oświaty,

- standaryzacji warunków pracy.

więcej na stronie KSOiW >>>

 
piątek, 18 sierpnia 2017 20:53

Materiał podsumowujący opinie związków zawodowych do projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Szanowni Państwo,

w związku z ustaleniami dokonanymi 13 lipca br. w czasie spotkania Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, w załączeniu przysyłamy uwagi Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność” w zakresie projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz odpowiedz MEN.

Z poważaniem

Ryszard Proksa

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty

NSZZ “Solidarność”

Załączniki:
2017-08-07-09-51-48-01.pdf
KSNiO_79_2017 MEN stanowisko ws. finansowania~.pdf
 
niedziela, 26 lutego 2017 11:14

Serdecznie zapraszam do włączenia się w akcję pomocy finansowej dla Domu Prafialnego w Drohobyczu